Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

پاسداری شده: دانه ی تسبیح ما را حالتی هرگز نداد, بعد ازین در پای خم انگور باید دانه کرد

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

Advertisements

از این نوشته با کلمهٔ عبور پاسداری می‌شود. برای مشاهدهٔ دیدگاه‌ها، کلمهٔ عبور را وارد نمایید.